Juni 2018

De ReHeat Sunpower is een bijzondere toepassing. De thermische zonnecollector zorgt voor opwarming van het water in de boiler. Het elektrische element schakelt in zodra de zonkracht te gering is en wordt bij voorkeur gevoed door zonenergie.

Deze zogenaamde heatpipes zorgen er voor dat er direct heet water uit de zon wordt gegenereerd en in de boiler wordt opgeslagen. De combinatie met heatpipes is met name voor de recreatieve sector een perfecte oplossing. In het hoogseizoen is de vraag naar warm water het hoogst en hebben we tevens de meeste zonuren.

In juni hebben we deze zonne collectoren op het dak geplaatst.