Mei 2018

Met de nieuwe FlexHeat energiebesparende boiler besparen we tevens op de energiekosten. Dit komt omdat de installatie slim inspeelt op piekverbruiken. Door in de boilers zonnewarmte te bufferen kunnen we met een gering gasverbruik op bepaalde tijden een grote hoeveelheid warm sanitair water leveren. Door de circulatieleiding te integreren in de boiler controleert de microprocessor de gehele installatie op thermische desinfectie (legionella). Deze microprocessor legt dit in het geheugen vast.